Gå till innehåll

Parkering

Information om de parkeringar som finns i kommunen.

Inne i centrum finns ca 20 st kommunala parkeringsplatser.

På och i direkt anslutning finns dessutom ytterligare ca 20 platser.

Platserna är avgiftsfria och kan nyttjas året om. Parkeringstiderna varierar mellan 1 - 2 tim, se skyltning.

På transportstyrelsen kan du finna lokala trafikföreskrifter gällande parkering.

Kontakt
Gata- och parkavdelningen
Hampus Sunnerstam
E-post: hampus.sunnerstam@boxholm.se

Telefontid: vardagar klockan 10:00-12:00.
Telefon: 0142-895 54