Gå till innehåll

Tillstånd på kommunal mark

Innan du gräver på kommunal mark ska du skicka in en ansökan om tillstånd.

Tillståndet behövs för dig som gräver och behöver utföra arbeten på kommunal mark.

Ansökan skall senast 14 dagar innan arbetet påbörjas skickas till kommunen för att vi skall hinna administrera eventuella tillstånd. Vid större arbeten kan beslutsprocessen ta längre tid.

Ansökan tillstånd grävning (ifyllbar pdf) Pdf, 167.9 kB.


Ansökan skall skickas till:
Boxholms kommun 
Samhällsbyggnadskontoret
Box 79
595 03 BOXHOLM