Gå till innehåll

Kommunala skogar

Gata- och parkavdelningen svarar för förvaltningen av kommunens skogsbestånd, ca 185 hektar. Största delen består av så kallad tätortsnära skog. Det finns en långsiktig skötselplan för gallring och avverkning av kommunala skogar.

Skötselplanen är framtagen tillsammans med Boxholms skogar och kommunekologen i Mjölby kommun.

Kontakt
Gata- och parkavdelningen
Hampus Sunnerstam
E-post: hampus.sunnerstam@boxholm.se

Telefontid: vardagar 10.00-12.00
0142-895 54