Gå till innehåll

Snöröjning

Kommunen ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av det kommunala vägnätet. Till vår hjälp har vi flera entreprenörer som hjälper till med snöröjningen på kommunens gator och vägar. Varje fordon har sin arbetsuppgift och sitt område.

För de statliga vägarna ansvarar Trafikverket. Trafikverkets vägar är centrumgatan upp till rondellen, rondellen och vidare ut Söderleden. Gång- och cykelväg längs Söderleden snöröjs och halkbekämpas av kommunen genom avtal. Trafikverket har upphandlade entreprenörer för sitt uppdrag. Om eventuell snöröjning och/eller halkbekämpning är fel på Trafikverkets vägar kan du anmäla det på Trafikverkets webbplats.

En del andra vägar är enskilda vägar som fastighetsägaren, en vägsamfällighet eller en vägförening ansvarar för.

När det snöar mycket kommer åtgärdstiderna att förlängas. Snöar det kontinuerligt kommer snöröjningen förstahand att fokusera på att hålla samhället öppet. Mycket snö tar längre tid att ploga bort. Arbete som att köra undan snöplogvallar utförs när det blir behov av detta.

När snöröjningen påbörjas beror på hur mycket snö som faller och hur väderprognosen ser ut framåt. Väntas mer snö i närtid avvaktar vi med snöröjningen.

Vi prioriterar de områden där flest människor rör sig som bland annat:

  • genomfarter
  • gång- och cykelvägar i tätorten
  • villagator och övriga lågtrafikerade gator

Vid ett normalt snöfall har vi röjt bort snön inom 8 timmar.

Kontakt

Gata- och parkavdelningen
Hampus Sunnerstam
Telefon: 0142-895 54
E-post: hampus.sunnerstam@boxholm.se

Telefontid: vardagar klockan 10:00-12:00.