Gå till innehåll

Gator

Gatunätet omfattar ca 5 mil vägar fördelat på ca 500 000 kvadratmeter.

Gatu- och parkavdelningen svarar för i stort sett alla gator i tätorterna medan Trafikverket svarar för det allmänna nätet såsom genomfartsvägar ex.vis Söderleden, och infarten mot centrum, samt rondellen.

Klipp Häcken

Det är härligt när det frodas men ibland växer det på din tomt så att trafiksäkerheten äventyras. Det är din skyldighet som fastighetsägare att beskära växtligheten så att inte olägenheter uppkommer för omgivningen och för att risken för olycksfall i trafiken begränsas.
Detaljerad beskrivning över vad som krävs av dig som fastighetsägare.pdf Pdf, 262.4 kB.

Kontakt
Gata- och parkavdelningen
Hampus Sunnerstam
E-post: hampus.sunnerstam@boxholm.se

Telefontid: vardagar klockan 10:00-12:00
Telefon: 0142-895 54