Gå till innehåll

Trädfällning och avverkning

På den här sidan hittar du information om hur du ska gå tillväga om du önskar att ta ned träd på kommunal mark.

Har du önskemål om att ta ner träd på kommunal mark, görs en bedömning enligt nedanstående kriterier:

• Trädets betydelse för området som helhet
• Trädets ekologiska och estetiska värden
• Trädets kondition (skadat, säkerhetsrisk)

Generellt sett är kommunen restriktiv med att fälla friska träd.

Gallring och röjning sker enligt skogsbruksplan.

Blankett för ansökan om trädfällning eller röjning av sly på kommunens mark (ifyllbar pdf) Pdf, 403.5 kB.

Trädfällningspolicy.pdf Pdf, 267.2 kB.

Kontakt

Gata- och parkavdelningen
Hampus Sunnerstam
E-post: hampus.sunnerstam@boxholm.se

Telefontid: vardagar klockan 10:00-12:00
Telefon: 0142-895 54