Gå till innehåll

Förbränningsanläggningar

Den som har eller planerar att bygga en medelstor förbränningsanläggning ska informera tillsynsmyndigheten om anläggningen för registrering enligt det så kallade ”MCP-direktivet” (2015/2193/EU).

I Sverige är direktivet genomfört i förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar.

Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar

Vad räknas som medelstor förbränningsanläggning?

En förbränningsanläggning räknas som medelstor om den sammanlagda effekten är mellan 1 och 50 MW och har utsläpp till luft i en gemensam skorsten. Mer information om medelstora förbränningsanläggningar, anläggningseffekt och registreringsplikt hittar du på Naturvårdsverkets hemsida.

Naturvårdsverkets information om medelstora förbränningsanläggningar

När ska anläggningen registreras?

Din verksamhet ska registrera nya medelstora förbränningsanläggningar innan de tas i drift. Förbränningsanläggningar får inte vara i drift utan att vara registrerad.

Äldre förbränningsanläggningar, det vill säga de som tagits i drift före den 20 december 2018 kan registreras senare. Som senast ska äldre anläggningar vara registrerade enligt följande:

  • Förbränningsanläggningar med effekt högre än 5 MW ska registrerats senast den 1 januari 2024.
  • Förbränningsanläggningar med effekt lägre än 5 MW ska registreras senast den 1 januari 2029.

Lämna information

Här kan du lämna information till tillsynsmyndigheten om en medelstor förbränningsanläggning enligt 18 § förordningen om medelstora förbränningsanläggningar.

Gemensam miljönämnd och miljökontor

Från och med den 1 januari 2021 har Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor.

Mjölby kommun är värdkommun för samarbetet och miljökontoret är placerat i Mjölby.

För dig som kommuninvånare innebär det att alla frågor som ryms inom miljö- och hälsoskyddsområdet kommer att hanteras av det gemensamma miljökontoret för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner.