Naturguide

I Boxholms kommun finns en fantastisk natur. Delta gärna på naturguidningar och/eller läs nedan naturguide för att uppleva denna.

Naturguidningar

Besök naturguidningar.

Naturguide

Med ett lättsamt språk, många färglada foton och detaljerade kartor tar guideboken med dig ut till några av kommunens riktiga "naturpärlor".

Boxholms naturvårdsprogram beskriver ungefär 1200 områden med höga naturvärden. I denna bok presenteras 50 av de finaste naturområdena med text, foto, karta och vägbeskrivning. Boken innehåller också bakgrund till varför det ser ut som det gör i Boxholmstrakten, information om naturvård och skyddad natur samt tips inför utflykten.

Klassuppsättning till grundskolor

Boken ges ut av miljönämnden i Boxholms kommun och miljökontoret, som också stått för hälften av kostnaden. I övrigt har projektet finansierats med statsbidrag samt av Östsam. En klassuppsättning av naturguiden kommer att finnas på grundskolorna i kommunen.

Så här får du tag i boken

Naturguiden går att ladda ner i pdf-format via länkarna nedan. Boken är uppdelad i sju filer för att få ett hanterligt format.

Gratis PDF-version

Boken har nedan delats upp i sju filer för att få ett hanterligt format.

Register (sid 1-40)PDF
Inför utflykten, naturpärlor (sid 41-59)PDF
Naturpärlor (sid 60-82)PDF
Naturpärlor (sid 83-100)PDF
Naturpärlor (sid 101-120)PDF
Naturpärlor (sid 121-144)PDF
Detaljerad kartaPDF