Social- och myndighetsnämnden

Social- och myndighetsnämnden hanterar myndighetsbeslut inom äldreomsorg, behandling och omsorg, individ- och familjeomsorg samt barn- och utbildningsverksamheten (Ekonomi, mål samt verksamhetsfrågor rörande exempelvis förändringar av befintlig verksamhet eller ny verksamhet, hanteras av kommunstyrelsen).

Ledamöter

Helena Stålhandske (S), ordförande
Sören Norrby (M), 1:e vice ordförande
Ian Jamieson (C), 2:e vice ordförande

Annsofie Ramevik (S)
Siw Karlsson (S)