Gå till innehåll

Kultur- och turismnämnden

Kultur- och turismnämnden arbetar aktivt för att tydliggöra områdets kultur- och naturvärden och marknadsföra turist- och besöksmål.

Kultur- och turismnämnden ansvarar för:

  • Kultur- och turism
  • Bibliotek
  • Musikskola
  • Stöd till studieorganisationer och bildningsförbund
  • Samverkan med andra kommuner, föreningar, organisationer och företag kring kultur- och turismfrågor
  • Fördela och utdela bidrag och stipendier

Ledamöter

Mathias Abrahamsson (S), ordförande
Olivia Larsson (S), 1:e vice ordförande
Christian Wallertz (M), 2:e vice ordförande

Susanne Andersson (C)
Hans Ove Jakobsson (SD)

Ersättare
Eva Oscarsson (S)
Marcus Tergel (S)
Rickard Danielsson (C)
Sofia Carlsson (M)
Hans Carmesten (SD)