Kultur- och turismnämnden

Kultur- och turismnämnden arbetar aktivt för att tydliggöra områdets kultur- och naturvärden och marknadsföra turist- och besöksmål.

Kultur- och turismnämnden ansvarar för:

  • Kultur- och turism
  • Bibliotek
  • Musikskola
  • Stöd till studieorganisationer och bildningsförbund
  • Samverkan med andra kommuner, föreningar, organisationer och företag kring kultur- och turismfrågor
  • Fördela och utdela bidrag och stipendier

Ledamöter

Mikael Palm (S), ordförande
Sofia Carlsson (M), 1:e vice ordförande
Josefin Claesson Hedå (C), 2:e vice ordförande

Ida Lyckbåge (S)
Claes Sjökvist (S)

Ersättare
Janet Åkesson (S)
Henrik M Carlsson (S)
Elisabeth Ekman (C)
Åke Sandberg (M)
Annsofi Ramevik (S)