Kultur- och turismnämnden

Kultur- och turismnämnden arbetar aktivt för att tydliggöra områdets kultur- och naturvärden och marknadsföra turist- och besöksmål.

Kultur- och turismnämnden i Boxholm ansvarar för:

  • Kultur- och turism
  • Bibliotek
  • Musikskola
  • Stöd till studieorganisationer och bildningsförbund
  • Samverkan med andra kommuner, föreningar, organisationer och företag kring kultur- och turismfrågor
  • Fördela och utdela bidrag och stipendier

Ledamöter

Mikael Palm (s), ordförande
Lena Wennerqvist (s), vice ordförande

Claes Sjöqvist (s)
Matilda Ekeblad (m)
Leif Svensson (c)