Arkiv

I kommunarkivet finns bevarade handlingar från Boxholms kommun och de socknar som ingår från 1863 fram till idag. Nedan hittar du arkivförteckningar över dessa handlingar.

Arkivinformation

Historik om bildandet av kommunen Pdf, 42.7 kB.

Kontakt

Marie Torvaldsdotter Björkegren
Förvaltningsassistent
0142-895 21
marie.torvaldsdotter-bjorkegren@boxholm.se