Gå till innehåll

Vi söker gode män

En äldre kvinna i rullstol tillsammans med en yngre kvinna, båda är glada.

Överförmyndarkansliet Västra Östergötland söker personer som kan ta uppdrag som gode män eller förvaltare. Det viktigaste är att du kan möta människor i olika situationer. Det är också bra om du är van vid ekonomiska frågor och myndighetskontakter.

Är du empatisk och vill hjälpa andra?

Överförmyndarkansliet söker nu dig som är intresserad av att bli god man i kommunerna: Motala, Mjölby, Vadstena, Boxholm och Ödeshög.

Som god man eller förvaltare fungerar man som ett stöd för den som inte klarar sig själv. Det kan till exempel handla om att betala räkningar, hjälpa till med myndighetskontakter och i kontakter med vården. Som god man agerar du alltså ställföreträdare för någon som saknar förmåga att företräda sig själv i olika situationer. Uppdraget brukar uppfattas som både intressant och givande.

Uppdraget bör till största del ses som ideellt. Du är inte anställd av kommunen men har rätt att en gång per år begära arvode och kostnadsersättning för ditt uppdrag, huvudregeln är att arvodet betalas av huvudmannen, det vill säga av den person som du är god man eller förvaltare för. Hur stort arvodet blir beslutas av Överförmyndaren och beräknas utifrån hur omfattande uppdraget varit.

Om du är intresserad av att bli god man eller förvaltare hittar du mer information på Överförmyndarkansliets webbplats.

Överförmyndarkansliet kommer sedan att kontakta dig för vidare information.

Har du frågor eller funderingar vänligen kontakta Överförmyndarkansliet, se kontaktuppgifter nedan.

Kontakt

Överförmyndarkansliet
Telefon: 0141- 225040
E-post: overformyndarnamnden@motala.se