Gå till innehåll

Varning för bedragare

Det har kommit till vår kännedom att det förekommer företag som tar kontakt med privatpersoner och säger att de på uppdrag åt Boxholm kommun ska underhållsspola VA-ledningar inne på privat fastighet.

Detta är inget som vi inom Boxholm kommun eller AB Boxholmsteknik har beställt och erbjuder dig som fastighetsägare.

AB Boxholmsteknik som VA-huvudman i Boxholms kommun har ansvar för och underhållsspolar kommunala VA ledningar på bland annat allmänna gator men ej på privat mark. Det är fastighetsägarens egna ansvar.