Gå till innehåll

Suicidpreventiva veckan

Två personer i en solnedgång som format ett hjärta med sina händer.

1-12 september är det Boxholms kommuns suicidpreventiva vecka, en vecka för livet.

Suicid och psykisk ohälsa är ett allvarligt folkhälsoproblem som vi tillsammans behöver hjälpas åt att förebygga.

Boxholms kommun arbetar strategiskt för att förebygga suicidförsök och suicid genom att målinriktat försöka öka den psykiska hälsan. Detta gör vi bland annat genom att aktivt samverka inom kommunen tillsammans med bland annat åtgärdsplaner och även i nära samverkan med regionen och andra viktiga ideella organisationer. Ingen person ska behöva hamna i en sådan situation där självmord upplevs som enda utvägen, ingen ska behöva ta sitt liv.

Under den här perioden erbjuder Boxholms kommun i samverkan med Region Östergötland, Svenska kyrkan, Mjölby kommun och SPES (Föreningen för suicidprevention och efterlevandestöd) olika aktiviteter för att öka vår kunskap om psykisk ohälsa, söka hjälp i tid och hur vi kan prata mer tillsammans.

Vi inleder veckan med en föreläsning av Henrik Wahlström i Folkets hus fredagen den 1 september klockan 17:00. Under veckan kan du delta i diverse aktiviteter och på lördagen den 9 september är det konsert på torget i Boxholm.

I Boxholms kommuns sociala medier kommer vi att publicera informativa inlägg och filmklipp med fokus psykisk hälsa.

Mer information om veckan och program hittar du på kommunens webbplats under suicidpreventiva veckan.