Gå till innehåll

Ny fiskväg i Laxberg - så påverkas du under byggtiden

Guppande vatten.

Sedan i april är det klart att det blir en ny fiskväg från dammen i Laxberg till Sommen. Fiskvägen kommer att se ut som en slingrande å och byggs för att fiskar och andra vattenlevande arter ska kunna passera i dammen. Särskilt viktig blir vägen för den nedströmslekande Sommenöringen - en för området unik fisk.

Det är Motala Ströms Samfällighetsförening (MSS) som, efter tillstånd av mark- och miljödomstolen, fattat beslut om den nya fiskvägen som är en frivillig miljöinvestering. I MSS ingår Tekniska verken, Mjölby-Svartådalen Energi och Holmen Energi. Tillsammans använder vi dammen för att kunna producera hållbar vattenkraftsel.

Du som bor eller verkar i området kommer till viss del att påverkas under tiden de på MSS bygger fiskvägen, men de planerar arbetet för att påverkan ska bli så liten som möjligt. 

Sommen kommer tillfälligt sänkas

Arbetet är planerat från september i år till och med november 2024. Under byggtiden behöver MSS tillfälligt sänka vattennivåerna i Sommen, men aldrig lägre än vad befintlig vattendom tillåter. 

Så här ser planen ut:

  • MSS börjar sakta sänka vattnet efter badsäsongen i september för att nå den lägsta nivån mellan november och februari. 
  • MSS strävar mot att vattennivån som lägst kommer att vara 200,27 meter, vilket är cirka 70 cm under vad som är normalt sommartid.
  • Från mars och framåt börjar MSS fylla på igen med målet att nå en vattennivå på 200,80 meter så snart som möjligt. Hur snabbt det går beror på väder. Den nivån strävar de efter att hålla fram till november när vi planerar att avsluta arbetet.

Viktigt att poängtera är att dessa nivåer är MSS målbild. I slutändan är det vädret som styr, så eventuella skyfall, torrperioder eller väldigt mycket snö kan påverka planen.

Passa på att rusta upp din brygga

Om du funderat på att rusta upp din brygga är det ett bra tillfälle att passa på under tiden vattennivån är som lägst mellan november och januari. Däremot kan MSS som sagt inte garantera specifika vattennivåer.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta någon av nedanstående.

Jakob Bergengren, miljöingenjör på Tekniska verken
Telefon: 070-356 46 05
Epost: jakob.bergengren@tekniskaverken.se 

Gustav Jonsson, projektledare på Tekniska verken
Telefon: 073-075 71 05
Epost: gustav.jonsson@tekniskaverken.se