Gå till innehåll

Ny avfallsplan - arbete pågår!

Boxholms kommun har börjat arbeta med att ta fram en ny avfallsplan.

Planen handlar om att både förebygga och hantera avfall, och kommer att beröra såväl kommunens verksamheter som dig som boende, besökare, företagare eller annan organisation i kommunen.

Arbetet kommer att pågå under 2023-2024 och det kommer att ges tillfälle att komma med synpunkter längs vägen. Om du redan nu har tankar kring hur vi kan bygga ett samhälle där mindre avfall uppstår, och hur det avfall som uppstår kan tas omhand, är du välkommen att höra av dig till kommun@boxholm.se eller direkt till kommunens projektledare Dennis Allvin på dennis.allvin@boxholmshus.se.