Gå till innehåll

Elda på Valborg

Från och med 1 januari 2024 finns det nya regler för avfallshantering. En förändring är att man måste få dispens för att bränna park- och trädgårdsavfall.

För valborgsmässoeldar år 2024 ger miljökontoret en allmän dispens, under förutsättning att man följer räddningstjänstens rekommendationer och eldar på ett sätt som inte skadar hälsan eller miljön.

För övrigt hänvisar miljökontoret till de lokala föreskrifterna om att det är förbjudet att elda park- och trädgårdsavfall inom detaljplanelagt område.

Boxholms kommun samverkar med Mjölby och Ödeshögs kommuner i gemensamt miljökontor och miljönämnd.

Kontakt

Miljökontoret
Telefon: 010-234 50 00
E-post: miljo@mjolby.se