Gå till innehåll

Digital hälsa

Ung person sitter med sin mobiltelefon en vår/sommar-dag.

Att använda internet och olika sociala plattformar tillhör barn- och ungdomsåren. Du som vuxen runt barn och unga är ett viktigt föredöme för hur man använder internet och sociala medier på ett bra och hälsosamt sätt.

Det är viktigt att tidigt prata om och visa på vikten av att använda sociala medier på ett hälsosamt sätt som även skyddar barnet och den unges integritet. Rädda barnen har tagit fram bra beskrivande texter riktade till vårdnadshavare med information om hur du på ett bra sätt kan ha goda digitala vanor för ditt barn och hjälpa dem med detta.

Tips från Novahuset i Linköping hur du som vuxen kan inleda samtal med barn om internet och säkerhet på sociala medier:

  • Förbud fungerar aldrig, kränk inte barnet genom att kolla igenom dennes telefon utan börja tidigt att prata om internet och ha ett öppet samtal om det, barn vars vårdnadshavare har förbud lär sig att kringgå dessa och ljuga om sina förehavanden online.
  • Din viktigaste uppgift i samtal med barn är att be barnet berätta för dig om något hänt eller inte känns bra.

Mer information, tips och nyttiga länkar gällande digital hälsa hittar du på kommunens webbplats.

Tillsammans gör vi skillnad!