Gå till innehåll

Boxholm uppmärksammar - HBTQI

Ett hjärta med regnsbågsfärger.

Sveriges kommuner och regioner beskriver i sitt arbete med uppdrag psykisk hälsa att homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera (hbtq-personer) identifieras ofta som särskilt utsatta för diskriminering och våld. Särskilt fokus har riktats mot unga hbtq-personers utsatthet.

Flertalet studier visar att unga hbtq-personer har en betydligt sämre hälsa än den övriga befolkningen till följd av kränkande bemötande, trakasserier, diskriminering och våld. Antalet självmordsförsök är högre än hos heterosexuella ungdomar.

I Boxholms kommun ska alla barn och ungdomar känna sig trygga, att man är bra precis som man är oavsett vilken könsidentitet, könsuttryck eller sexuell identitet man har.

Alla är unika som personer och ska bli bemötta på ett gott sätt. I kommunen arbetar vi utifrån barnkonventionen, barn har rätt till delaktighet och att få göra sin röst hörd. Vi visar varandra omtänksamhet, medkänsla och respekt. Vuxna är viktiga förebilder i detta. Vuxna runt ungdomar med tankar om könsidentitet, könsuttryck och sexualitet behöver visa att man lyssnar fördomsfritt och tillåtande när en ungdom vill prata.

Tillsammans gör vi skillnad!

Varje månad kommer vi uppmärksamma ett tema kring psykisk hälsa i Boxholms kommuns sociala medier samt kommunens webbplats. Boxholms kommun har antagit en östgötsk strategi för suicidprevention som Region Östergötland tagit fram.

Mer information, viktiga webbplatser och kontaktuppgifter hittar du på kommunens webbsida om psykisk hälsa och HBTQI.