Gå till innehåll

Boxholms kommun uppmärksammar veckan “Spela Roll!”

Flera barn håller händerna över varandra med leksaker i bakgrunden.

Spela Roll! uppmärksammar alla barns rätt till en uppväxt fri från negativ påverkan av vuxnas alkoholkonsumtion.

Veckan anordnas av bland annat CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning), Blå bandet, Stiftelsen Trygga barnen och Studieförbundet NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet). Veckan pågår mellan 12-18 februari.

Enligt en rapport från CAN har minst en femtedel av alla barn en förälder med alkoholproblem. Syftet med veckan är att sprida kunskap om hur det påverkar barn att växa upp i sådan miljö, hur vi alla kan hjälpa till som medmänniskor och även med fokus på barnrättslagen - FN:s barnkonvention. En lag som bland annat slår fast att alla barn har rätt till delaktighet och rätt att bilda en åsikt samt uttrycka den i frågor som rör dem.

Vi behöver alla hjälpas åt för att se till att barn har en trygg uppväxt. Du som vuxen runt barn och unga är viktig. Våga fråga, våga lyssna och agera. Du som barn och ung har rätt till en trygg barndom.

Under veckan finns det möjlighet till gratis digitala föreläsningar och boktips. För dig som barn och ungdom finns det även mycket stöd och information att hitta. Boxholms bibliotek kommer under veckan att ordna bokbord med bra lästips och håll utkik i kommunens sociala medier.

Tillsammans gör vi skillnad!

Kontakt

Socialtjänstens mottagningstelefon
Om man vill ansöka eller anmäla oro från socialtjänsten.

Telefon: 076- 603 55 62
Öppet vardagar kontorstid. Akut övrig tid hänvisas till sociala jouren 112.

Rådfråga kommunens familjebehandlare, Helhetsteamet
Elin Trygg, familjebehandlare
Telefon: 070-568 95 33
E-post: elin.trygg@boxholm.se

Mer information om uppmärksamhetsveckan hittar du på Du spelar rolls webbplats.