Gå till innehåll

Boxholms kommun klättrar uppåt i Suicide Zeros kommunbarometer

Konsert på torget i Boxholm i syfte att förebygga psykisk ohälsa.

Sedan år 2022 skickar den ideella organisationen Suicide Zero ut en enkät till landets alla kommuner i syfte att bidra till ökad kunskap om kommunernas arbete i att förebygga självmord.

Boxholms kommun har sedan år 2022 aktivt arbetat med att förebygga psykisk ohälsa genom diverse förebyggande insatser. I kommunen finns en styrgrupp med fokus psykisk hälsa och suicidprevention. Gruppen som består av representanter från kommunens verksamheter samt Region Östergötland (Vårdcentralen i Boxholm) träffas regelbundet och arrangerade fler aktiviteter under år 2023 som bland annat “En vecka för livet”. Varje månad sedan år 2023 uppmärksammas ett tema i kommunens sociala medier och på kommunens webbplats i syfte att förebygga psykisk ohälsa.

I Suicide Zeros kommunbarometer år 2022 fick Boxholms kommun endast 4 poäng och en röd markering. År 2023 fick kommunen en lite bättre rankning med 16 poäng och en gul markering. Efter ett händelserikt år med flera insatser för att förebygga psykisk ohälsa fick Boxholms kommun år 2024 21 poäng och en grön markering.

Suicide Zeros poängnivåer för rankning:

  • De kommuner som har 21 poäng eller mer ges grönt ljus, och bedöms ha goda insatser inom området suicid.
  • Kommuner som får mellan 11 och 20 poäng får gult ljus. Rutiner och insatser behöver utvecklas, men kommunerna bedöms ha ett arbete på flera viktiga områden.
  • För kommuner som kommer upp i 10 poäng ges rött ljus. Dessa kommuner samlar inte ihop tillräckligt med poäng för att kunna anses ha tillfredsställande arbete att förebygga suicidförsök och suicid.

Mätningen bygger på en enkät som skickas ut till landets alla kommuner där representanter får svara på frågor om självmordsförebyggande åtgärder och insatser som är bevisat effektiva enligt vetenskapen eller som utgör en viktig förutsättning för ett effektivt arbete. Svaren betygssätts sedan varpå kommunernas suicidpreventiva arbete rankas.

Kommunens arbete med psykisk hälsa och suicidprevention fortsätter under år 2024. Håll utkik i kommunens sociala medier och på kommunens webbplats.

Viktigt att komma ihåg är att hållbart utvecklingsarbete tar tid. I arbetet med den kommunövergripande riktlinjen för suicidprevention kommer vi fortsätta ta många kliv framåt i detta viktiga arbete. Vi gör arbetet tillsammans och målet är att förebygga suicid och främja psykisk hälsa!

Mer information om undersökningen hittar du på Suicide Zeros webbplats.

Kontakt

Louise Hagberg, Uppdrag psykisk hälsa och suicidprevention
Telefon: 0142-896 34, 070-243 02 40
E-post: louise.hagberg@boxholm.se