Gå till innehåll

Avloppsmätning av narkotika

Varje år mäter Länsstyrelsen Östergötland narkotikaspår i avloppsvattnet. Mätningarna används tillsammans med andra kartläggningar för att rikta kommunens drogförebyggande arbete. Under mätningen mäter man spår av cannabis, amfetamin, kokain och tramadol. Nytt för i år är att man mäter spår av kristall och anabola androgena steroider.

Den 8 december släpps rapporten ”Narkotikaspår i avloppsvatten och omvärldsbevakning narkotika 2023”. Rapporten är framtagen av Länsstyrelsen, Tekniska verken och kommuner i Östergötlands län. Mätningar görs under 72 timmar vid tre tillfällen, i april, juni och augusti. Det går inte att avgöra hur många personer det handlar om eller i vilka områden.

Av mätningarna kan man konstatera att cannabis och amfetamin har minskat sedan tidigare år men kokain ligger på samma nivå. Kristall kan i dagsläget inte mängdbestämmas, men vi kan se att det förekommer i vattnet. Vilket det gör för de flesta kommuner i Östergötland. Boxholms kommun ligger högst i länet i uppmätta värden av AAS, Anabola androgena steroider.

Tillsammans med andra kartläggningar ger avloppsmätningarna en bild av narkotikasituationen i Boxholms kommun. Bland annat använder sig kommunen av nationella folkhälsoenkäten “Hälsa på lika villkor”, ungdomsenkäten “Om mig” och Öckerö kommuns drogvaneundersökning.

Drogförebyggande arbete i Boxholms kommun

En del i kommunens drogförebyggande arbete är Brottsförebyggande rådet (BRÅ), som består av representanter från kommunens förvaltningar, Boxholmshus, säkerhetssamordnare, ANDTS-samordnare och polis. BRÅ träffas kontinuerligt och stämmer av lägesbilder samt vilka åtgärder som gjorts och vilka insatser som behöver göras. Inom socialförvaltningen arbetar kommunen aktivt med drogförebyggande arbete tillsammans med klienter och medarbetare.

Skola och fritidsgården är också viktiga aktörer i arbetet. Nyligen antogs en gemensam ANDTS-strategi innehållande såväl förebyggande som åtgärdande aktiviteter. Det finns en tydlig rutin om någon misstänks inneha eller bruka otillåtna substanser och en nära samverkan med polis och MiniMaria.

Boxholms kommun arbetar förebyggande mot AAS genom att samordna det lokala dopningsförebyggande nätverket “100% ren hårdträning”, där gym och polis ingår. Varje enskilt gym har en policy och handlingsplan som kommunen följer upp årligen. Det lokala nätverket ingår i en länsövergripande samverkan med Länsstyrelsen, RF SISU, övriga kommuner och deras anslutna gym.

Om du är orolig för egen del, för någon kompis eller om du som vuxen är orolig för ett barn eller ungdom är det viktigt att du söker hjälp, du kan rädda ditt eller någon annans liv. På Boxholms kommuns sida om psykisk hälsa och substansbruk hittar du viktiga kontaktuppgifter och länkar till informativa webbplatser.

Kontakt

Daniel Edvinsson, tillförordnad socialchef
Telefon: 073-049 02 59
E-post: daniel.edvinsson@boxholm.se

Linda Hammarström, kommundirektör
Telefon: 073-800 97 40
E-post: linda.hammarstrom@boxholm.se