Gå till innehåll

Ny maxtaxa 56 250 kr/månad

Ny maxtaxa i förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem från och med 2024-03-01

Hushållet betalar en avgift för att ha sina barn i förskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg. Hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en procentsats av
hushållets samlade inkomst upp till ett inkomsttak. Det betyder att ju mer hushållet
tjänar desto högre kan avgiften bli, men bara upp till en viss inkomst. Hur stort
inkomsttaket är räknas ut varje år.

I förskolan är avgiften per månad högst tre, två respektive en procent av hushållets
avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet. I
fritidshemmet är avgiften per månad högst två procent för första barnet, en procent
för andra respektive en procent för tredje barnet av hushållets avgiftsgrundande
inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet.

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet och den närmast lägre avgiften för
det näst yngsta barnet. Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.
Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomsttaket och vad
den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande
för fritidshem.

Inkomsttaket är 56 250 kronor per månad år 2024.