Kommunala skogar

Gata- och parkavdelningen svarar för förvaltningen av kommunens skogsbestånd, ca 185 hektar. Största delen består av så kallad tätortsnära skog. Det finns en långsiktig skötselplan för gallring och avverkning av kommunala skogar.

Skötselplanen är framtagen tillsammans med Boxholms skogar och Kommunekologen i Mjölby kommun.

Kontakt

Gata- och parkavdelningen 
Hampus Sunnerstam 
Frebyvägen 3
Tel 0142-895 54, Mobil 070-252 61 20
E-post: hampus.sunnerstam@boxholm.se