Gå till innehåll

Välkommen till Komvux

Inom Komvux kan du studera på grundläggande vuxenutbildning (GrundVux) vilket motsvarar grundskolans årskurser 7-9. Grundläggande vuxenutbildning står öppen för alla som har kortare utbildning än nio år eller som har gått ut grundskolan utan att ha tillräckliga kunskaper för att läsa gymnasiekurser.

Komvux gymnasiala kurser är till för dig som vill uppnå slutbetyg alternativt komplettera inför vidare studier. Dessa motsvarar kurser i de nationella programmen i gymnasieskolan. Du har möjlighet att:

  • läsa enstaka kurser
  • läsa flera kurser samtidigt
  • komplettera tidigare gymnasieutbildningar
  • läsa delar av eller hela gymnasieutbildningar

SFI (svenska för invandrare) riktar sig till dig som inte har svenska som hemspråk och som saknar grundläggande kunskaper i svenska. Du lär dig att förstå, tala, läsa och skriva svenska. Din tidigare utbildning och studieerfarenhet påverkar den studieväg du erbjuds.

SFI består av tre olika studievägar

  • Studieväg 1: Kurs A+B+C+D – för dig som saknar eller har kort skolbakgrund
  • Studieväg 2: Kurs B+C+D – för dig med något längre skolbakgrund
  • Studieväg 3: Kurs C+D – för dig som är van att studera

Särvux (vuxenutbildning) ger fortbildning till dig som tidigare studerat på Särskola. Det är till för dig som är över 20 år och har ett eller flera funktionshinder.

För mer information, kontakta:
Paula Leto, Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0142-895 77
E-post: paula.leto@utb.boxholm.se