Skolskjutsar till och ifrån skolan

Skolskjutsansvarig:

Skolskjutsfrågor ställs till respektive rektor:
Stenbockskolan L, Conny Oskarsson, 0142-895 97
Stenbockskolan MH, Jonas Cannervik Wass, 0142-895 90
Stenbockskolan GRS, Jonas Cannervik-Wass, 0142-89 5 90
Åsbo skola, Christina Nessvi, 0142-895 18 (896 28)
Åsbo skola GRS, Christina Nessvi, 0142- 895 18 (896 28)

Ansökan om skolskjuts

Skolskjutsentreprenör:

Östgötratrafiken

Skolskjutstider handläggs av Östgötatrafiken