Gå till innehåll

Dataskyddsförordningen (GDPR) i skola och förskola

Den nya dataskyddsförordningen trädde i kraft den 28 maj 2018. Syftet med den nya dataskyddsförordningen är att stärka medborgarnas rättigheter men också att få till en harmonisering mellan EU:s medlemsstater, samma regelverk ska gälla för alla.
Dataskyddsförordningen benämns ibland GDPR, General Data Protection Regulation.

Vanliga frågor om Dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontakt

Mats Herling, Dataskyddsombud
Telefon: 072-401 97 03
E-post: mats.herling@insatt.com