Gata & Park

I Boxholms kommun är det Gata- och parkavdelningen på Samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för underhåll av gator, gångbanor och allmänna platser.

Vintertid sköter vi snöröjning och halkbekämpning på kommunens vägar. Vi är remissinstans i kommunala frågor som rör gator, vägar och trafikfrågor, handlägger lokala trafikföreskrifter och tillståndsärenden. Vi utför uppdrag på fritidsanläggningar och badplatser. Vi ansvarar för skötsel och underhåll av parker och grönytor, ca 80 000 kvadratmeter.

Vi är stationerade på Frebyvägen 3.