Gå till innehåll

Anhörigstöd

Har du en närstående med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom?
Känslor som maktlöshet, sorg och otillräcklighet är vanliga när vi hamnar i en sådan situation. Det uppstår många frågor som vi behöver få svar på, till exempel om den aktuella sjukdomen/funktionsnedsättningen och vilken hjälp som kan fås.

Läs mer om anhörigstöd i Boxholms kommun.pdf Pdf, 171.4 kB.

Hit kan du vända dig


Kommunens sjuksköterskor
070-654 97 17

Länkar

www.anhoriga.se
www.ahrisverige.se
www.al-anon.se