Anhörigstöd

Har du en närstående med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom?
Känslor som maktlöshet, sorg och otillräcklighet är vanliga när vi hamnar i en sådan situation. Det uppstår många frågor som vi behöver få svar på, till exempel om den aktuella sjukdomen/funktionsnedsättningen och vilken hjälp som kan fås.

Läs mer.PDF


Hit kan du vända dig

Gunilla Karlsson, anhörig konsult
070-600 31 78
E-post: gunilla.karlsson@boxholm.se

Kommunens sjuksköterskor
070-654 97 17

Länkar

www.anhoriga.se
www.ahrisverige.se
www.al-anon.se