Gå till innehåll

Elevråd

På Åsbo skola har vi ett elevråd där varje klass representeras.

På elevrådsmötena tar vi upp frågor som berör hela skolan. Här har eleverna chansen att påverka sin vardag. Det blir ett sätt att praktisera demokrati.

Till varje möte har klassrepresentanterna med sig frågor som har tagits upp i den egna klassen. Efter att frågorna har diskuterats i elevrådet är det dags för representanterna att berätta för sin klass vad som beslutades på mötet.

Ett återkommande uppdrag för elevrådet är skolans ordningsregler som diskuteras i klasserna vid höstterminens start. Förslag på tillägg eller förändringar av ordningsreglerna lyfts av elevrådet och efter diskussion beslutas om eventuella justeringar.