Gå till innehåll

Tider och säkerhet

  • Vänligen respektera fritidshemmens tider gällande öppning, måltider och stängning. 
  • Ändringar av tider utom ramarna för ordinarie öppettider (06.30-17.30) ska anmälas till respektive fritidshem två veckor innan den nya tiden ska gälla. Vid behov av tid innan 06.00 eller efter 18.30 ska ansökan göras hos rektor.
  • Meddela elevens planerade närvaro/frånvaro dagen innan. 
  • Meddela fritidshemmet dagen innan barnet återkommer efter sjukdom. Detta är viktigt ur säkerhetssynpunkt, så att inga missförstånd uppstår. När barnet återkommer efter sjukdom ska han/hon vara tillräckligt frisk för att orka delta i verksamheten. 
  • Meddela fritidshemmet vid ändrade tider eller om någon annan ska hämta barnet. Personal ska också meddelas om ett barn ska gå hem själv från fritids. Detta är viktigt för ert barns säkerhet.  
  • Vi har inte möjlighet att ringa från fritidshemmet om barnen vill följa med en kompis hem. Är det bestämt i förväg så är det viktigt att personalen är informerad.