Gå till innehåll

Felaktig faktura för barnomsorgen

Felaktig faktura för barnomsorgen för januari har skickats ut. Rättning pågår.
Har du fått en faktura som visar en för liten avgift eller inte fått någon faktura för januari så kommer
fakturan för februari att innehålla avgifter för både januari och februari som inte tidigare har fakturerats.