Färdtjänst

Färdtjänst är en särskild form av kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken för personer med varaktig funktionsnedsättning. För att åka färdtjänst måste du ha ett färdtjänsttillstånd. Ditt tillstånd berättar vilka fordon vi bedömer att du kan klara av att åka med.

Färdtjänsten skall göra det möjligt att resa på ett sätt som motsvarar den ordinarie kollektivtrafiken.

Ansökan om färdtjänst prövas och beslutas av handläggare inom kommunens omsorgsverksamhet.

Ansökningsblankett färdtjänstWord
Läkarutlåtande till ansökan om färdtjänstPDF
Information till färdtjänstens ansökningsblankettPDF
Synpunkter och klagomål färdtjänstPDF

Läs mer om färdtjänst i kommunens riktlinjer.PDF

Information till dig som har blivit berättigad till färdtjänst.PDF


Riksfärdtjänst

Ansökningsblankett riksfärdtjänsten. PDF

Läs mer om Riksfärdtjänsten.

Resa till Tranås kommun - ändringar från och med 1 april 2017

När det gäller kommunövergränsande resor till Tranås kommun. Resan går endast till Tranås station och färdtjänstresenär får boka en ny resa med valfritt taxiföretag. Du betalar själv hela taxameterbeloppet. Kvittot som du får ska innehålla: ditt personnummer, från- och tilladress för resan samt förarens kvittens av det mottagna beloppet. Sänd kvittot till Boxholms kommun och handläggare tar kontakt med dig. Detta kommer att ske redan från 1 april 2017 men det kommer att bli en övergångsperiod på ca 3 veckor.

Hit kan du vända dig


Färdtjänsthandläggare har mottagningstelefon måndag-fredag, kl. 9.30-11.00, på telefon: 076-603 55 62.

Sanna Eriksson, färdtjänsthandläggare 
E-post: sanna.holm-eriksson@boxholm.se

Lise-Lott Rimvid, färdtjänsthandläggare
E-post: lise-lott.rimvid@boxholm.se