Färdtjänst

Färdtjänst är en särskild form av kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken för personer med varaktig funktionsnedsättning. För att åka färdtjänst måste du ha ett färdtjänsttillstånd. Ditt tillstånd berättar vilka fordon vi bedömer att du kan klara av att åka med.

Färdtjänsten skall göra det möjligt att resa på ett sätt som motsvarar den ordinarie kollektivtrafiken.

Ansökan om färdtjänst prövas och beslutas av handläggare inom kommunens omsorgsverksamhet.

Ansökningsblankett färdtjänst Word, 428.5 kB.
Läkarutlåtande till ansökan om färdtjänst Pdf, 507.9 kB.
Information till färdtjänstens ansökningsblankett Pdf, 170.8 kB.
Synpunkter och klagomål färdtjänst Pdf, 27.3 kB.

Läs mer om färdtjänst i kommunens riktlinjer. Pdf, 174.5 kB.

Information till dig som har blivit berättigad till färdtjänst. Pdf, 18.8 kB.


Riksfärdtjänst

Ansökningsblankett riksfärdtjänsten. Pdf, 66.3 kB.

Läs mer om Riksfärdtjänsten.

Resa till Tranås kommun - ändringar från och med 1 april 2017

När det gäller kommunövergränsande resor till Tranås kommun. Resan går endast till Tranås station och färdtjänstresenär får boka en ny resa med valfritt taxiföretag. Du betalar själv hela taxameterbeloppet. Kvittot som du får ska innehålla: ditt personnummer, från- och tilladress för resan samt förarens kvittens av det mottagna beloppet. Sänd kvittot till Boxholms kommun och handläggare tar kontakt med dig. Detta kommer att ske redan från 1 april 2017 men det kommer att bli en övergångsperiod på ca 3 veckor.

Hit kan du vända dig


Madelene Nors, färdtjänsthandläggare
E-post: madelene.nors@boxholm.se
Tel: 0142-895 71, 073-0391976

Senada Vincevic, färdtjänsthandläggare
070-213 79 93
E-post: senada.vincevic@boxholm.se

Mottagning: 076-603 55 62