Anslagstavla

Detta är Boxholms kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde, tillkännagivande av justerade protokoll m.m.

 

Tillkännagivande av justerade protokoll

Anslaget 2018-11-13, samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2018-11-06PDF

Anslaget 2018-11-13, barn- och utbildningsutskottets sammanträde 2018-11-05PDF

Anslaget 2018-11-13, utvecklingsutskottets sammanträde 2018-11-06PDF

Anslaget 2018-11-13, socialutskottets sammanträde 2018-11-05PDF

Anslaget 2018-10-31, kommunstyrelsens sammanträde 2018-10-23PDF

Anslaget 2018-10-23, kommunfullmäktiges sammanträde 2018-10-15PDF

Anslaget 2018-10-16, utvecklingsutskottets sammanträde 2018-10-09PDF

Anslaget 2018-10-16, barn- och utbildningsutskottets sammanträde 2018-10-08PDF

Anslaget 2018-10-16, socialutskottets sammanträde 2018-10-08PDF

Anslaget 2018-10-16, samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2018-10-09PDF

Anslaget 2018-10-10, kultur- och turismnämndens sammanträde 2018-09-26PDF


Kungörelse kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget 2018-11-05, kommunfullmäktiges sammanträde 2018-11-12PDF

Komplett kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde med handlingar finns att läsa i biblioteket, Storgatan 20 i Boxholm.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna när de politiska besluten tas.

 

Överklaga beslut

 Vid överklagan av beslut, läs mer.PDF

Protokoll

 Protokollen kan läsas här.