Anslagstavla

Från och med den 1 januari 2018 ska kommunens officiella anslagstavla finnas på kommunens webbplats.

Detta är Boxholms kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde, tillkännagivande av justerade protokoll m.m.


Tillkännagivande av justerade protokoll

Anslaget 2018-06-28 - kommunstyrelsens sammanträde 2018-06-19PDF

Anslaget 2018-06-27 - kultur- och turismnämndens sammanträde 2018-06-20PDF

Anslaget 2018-06-19 - kommunfullmäktiges sammanträde 2018-06-11PDF

Anslaget 2018-06-19 - miljönämndens sammanträde 2018-06-14PDF

Anslaget 2018-06-19 - samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2018-06-05PDF

Anslaget 2018-06-19 - valnämndens sammanträde 2018-06-11PDF

Anslaget 2018-06-14 - barn- och utbildningsutskottets sammanträde 2018-06-04PDF

Anslaget 2018-06-12 - utvecklingsutskottets sammanträde 2018-06-05PDF

Anslaget 2018-06-12 - socialutskottets sammanträde 2018-06-04PDF


Kungörelse kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget 2018-06-04, kommunfullmäktiges sammanträde 2018-06-11PDF

Komplett kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde med handlingar finns att läsa i biblioteket, Storgatan 20 i Boxholm.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna när de politiska besluten tas.

 

Övriga kungörelser

Anslaget 2018-06-14-Anmälan av beslut om ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter -Länsstyrelsens beslut 2018-06-13PDF

 

Överklaga beslut

 Vid överklagan av beslut, läs mer.PDF

Protokoll

 Protokollen kan läsas här.