Anslagstavla

Detta är Boxholms kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde, tillkännagivande av justerade protokoll m.m.


Tillkännagivande av justerade protokoll

Anslaget 2021-05-05, kultur- och turismnämndens sammanträde 2021-04-21PDF

Anslaget 2021-04-30, miljönämndens sammanträde 2021-04-22PDF

Anslaget 2021-04-27, kommunstyrelsens sammanträde 2021-04-20PDF

Anslaget 2021-04-19, samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2021-04-13PDF

Anslaget 2021-04-15, kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-12PDF

Anslaget 2021-04-08, social- och myndighetsnämndens sammanträde 2021-03-29PDF

Anslaget 2021-04-01, miljönämndens sammanträde 2021-03-25PDF

Anslaget 2021-03-30, kommunstyrelsens sammanträde 2021-03-23PDF

Anslaget 2021-03-19, kommunstyrelsens sammanträde 2021-03-16PDF


Kungörelse kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget 2021-04-29, kommunfullmäktiges sammanträde 2021-05-10 är inställt.PDF

Komplett kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde med handlingar finns att läsa i receptionen, Storgatan 20 i Boxholm. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna när de politiska besluten tas.


Överklaga beslut

 Vid överklagan av beslut, läs mer.PDF

Protokoll

 Protokollen kan läsas här.