Anslagstavla

Från och med den 1 januari 2018 ska kommunens officiella anslagstavla finnas på kommunens webbplats.

Detta är Boxholms kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde, tillkännagivande av justerade protokoll m.m.


Tillkännagivande av justerade protokoll

Anslaget 2018-09-18, valnämndens sammanträde 2018-09-12PDF

Anslaget 2018-09-18, kommunfullmäktiges sammanträde 2018-09-10PDF

Anslaget 2018-09-11, utvecklingsutskottets sammanträde 2018-09-04PDF

Anslaget 2018-09-11, barn- och utbildningsutskottets sammanträde 2018-09-03PDF

Anslaget 2018-09-11, socialutskottets sammanträde 2018-09-03PDF

Anslaget 2018-08-29, miljönämndens sammanträde 2018-08-23PDF

Anslaget 2018-08-24, kommunstyrelsens sammanträde 2018-08-21PDF

Anslaget 2018-08-22, barn- och utbildningsutskottets sammanträde 2018-08-13PDF

Anslaget 2018-08-20, socialutskottets sammanträde 2018-08-13PDF


Kungörelse kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget 2018-09-03, kommunfullmäktiges sammanträde 2018-09-10PDF

Komplett kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde med handlingar finns att läsa i biblioteket, Storgatan 20 i Boxholm.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna när de politiska besluten tas.

 

Övriga kungörelser

Anslaget 2018-09-03, slutlig rösträkning för Östergötlands län hos länsstyrelsen 2018-09-10. PDF

Anslaget 2018-09-03, preliminär rösträkning för Boxholms kommun (s k onsdagsräkning) sker onsdagen den 12 september kl 10.00 på kommunkontoret, Storgatan 20, Boxholm.Överklaga beslut

 Vid överklagan av beslut, läs mer.PDF

Protokoll

 Protokollen kan läsas här.