Anslagstavla

Detta är Boxholms kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde, tillkännagivande av justerade protokoll m.m.


Tillkännagivande av justerade protokoll

Anslaget 2019-06-27, kultur- och turismnämndens sammanträde 2019-06-19PDF

Anslaget 2019-06-26, samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2019-06-25PDF

Anslaget 2019-06-24, kommunstyrelsens sammanträde 2019-06-18PDF

Anslaget 2019-06-18, kommunfullmäktiges sammanträde 2019-06-10PDF

Anslaget 2019-06-18, miljönämndens sammanträde 2019-06-13PDF

Anslaget 2019-06-14, valnämndens sammanträde 2019-05-29PDF

Anslaget 2019-06-13, samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2019-06-04PDF

Anslaget 2019-06-12, kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2019-06-04PDF

Anslaget 2019-06-12, social- och myndighetsnämndens sammanträde 2019-06-03PDF


Kungörelse kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget 2019-05-31, kommunfullmäktiges sammanträde 2019-06-10PDF

Komplett kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde med handlingar finns att läsa i biblioteket, Storgatan 20 i Boxholm.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna när de politiska besluten tas.


Överklaga beslut

 Vid överklagan av beslut, läs mer.PDF

Protokoll

 Protokollen kan läsas här.