Anslagstavla

Detta är Boxholms kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde, tillkännagivande av justerade protokoll m.m.


Tillkännagivande av justerade protokoll

Anslaget 2020-01-28, kommunstyrelsens sammanträde 2020-01-21PDF

Anslaget 2020-01-23, social- och myndighetsnämndens sammanträde 2020-01-13PDF

Anslaget 2020-01-16, kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2020-01-14PDF

Anslaget 2020-01-16, samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2020-01-07PDF

Anslaget 2019-12-27, miljönämndens sammanträde 2019-12-19PDF


Kungörelse kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget 2019-11-28, kommunfullmäktiges sammanträde 2019-12-09PDF

Anslaget 2019-11-28. Att beslutas 2019-12-09: Budget 2020, plan 2021-2022PDF

Komplett kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde med handlingar finns att läsa i biblioteket, Storgatan 20 i Boxholm.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna när de politiska besluten tas.


Övriga kungörelser

Anslaget 2019-08-27: Bilen: Ford Cougar (GST58394)PDF

Anslaget 2019-10-29: Bilen: Audi A4PDF


Kallelse direktionen Kommunalförbundet ITSAM

Anslaget 2019-11-19, sammanträde 2019-11-26PDF


Överklaga beslut

 Vid överklagan av beslut, läs mer.PDF

Protokoll

 Protokollen kan läsas här.