Anslagstavla

Detta är Boxholms kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde, tillkännagivande av justerade protokoll. Anslagstavlan innehåller även kungörelser och tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lagen eller annan författning skall meddelas på anslagstavlan.


Tillkännagivande av justerade protokoll

Anslaget 2022-05-17, kommunfullmäktiges sammanträde 2022-05-09 Pdf, 14.3 kB.

Anslaget 2022-05-17, samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2022-05-10 Pdf, 74.6 kB.

Anslaget 2022-05-10, valnämndens sammanträde 2022-05-04 Pdf, 66.6 kB.

Anslaget 2022-05-05, miljönämndens sammanträde 2022-04-28 Pdf, 12 kB.

Anslaget 2022-05-04, kultur- och turismnämndens sammanträde 2022-04-20 Pdf, 14.7 kB.

Anslaget 2022-04-26, kommunstyrelsens sammanträde 2022-04-19 Pdf, 63.6 kB.

Anslaget 2022-04-21, social- och myndighetsnämndens sammanträde 2022-04-11 Pdf, 15 kB.

Anslaget 2022-04-20, kommunfullmäktiges sammanträde 2022-04-11 Pdf, 13.6 kB.

Anslaget 2022-04-19, samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2022-04-12 Pdf, 72.7 kB.

Anslaget 2022-04-12, arbetsutskottets sammanträde 2022-04-05 Pdf, 8.8 kB.

Anslaget 2022-03-31, miljönämndens sammanträde 2022-03-24 Pdf, 47.3 kB.

Anslaget 2022-03-29, kommunstyrelsens sammanträde 2022-03-22 Pdf, 11 kB.

Anslaget 2022-03-23, social- och myndighetsnämndens sammanträde 2022-03-14 Pdf, 58.3 kB.


Kungörelse kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget 2022-04-29, kommunfullmäktiges sammanträde 2022-05-09 (kallelse med underlag) Pdf, 11.9 MB.

Extra ärenden på kommunfullmäktiges sammanträde 2022-05-09:

Anslaget 2022-04-29 - avsägelse av uppdrag som överförmyndare i Boxholms kommun

Anslaget 2022-05-02 - inspektion enligt 20 paragrafen förmynderskapsförordningen (1995:379) av överförmyndaren i Boxholms kommun

Anslaget 2022-05-02 - anmälan enligt 19 kap. 9 paragrafen föräldrabalken

Anslaget 2022-05-02 - val av ombud till bolagsstämma för Östsvenska Yrkeshögskolan AB

Anslaget 2022-05-03 - information från överförmyndarnämnden i Motala

Komplett kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde med handlingar finns även att läsa i receptionen, Storgatan 20 i Boxholm. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna när de politiska besluten tas.


Överklaga beslut

 Vid överklagan av beslut, läs mer.

Protokoll

 Protokollen kan läsas här.