Anslagstavla

Detta är Boxholms kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde, tillkännagivande av justerade protokoll m.m.


Tillkännagivande av justerade protokoll

Anslaget 2020-04-07, kommunfullmäktiges sammanträde 2020-04-06, omedelbar justering paragraf 44PDF

Anslaget 2020-04-01, miljönämndens sammanträde 2020-03-26PDF

Anslaget 2020-03-24, kommunstyrelsens sammanträde 2020-03-17PDF

Anslaget 2020-03-17, kommunfullmäktiges sammanträde 2020-03-09PDF

Anslaget 2020-03-16, samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2020-03-10PDF

Anslaget 2020-03-10, kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2020-03-03PDF

Anslaget 2020-03-10, social- och myndighetsnämndens sammanträde 2020-03-02PDF

Anslaget 2020-03-04, kultur- och turismnämndens sammanträde 2020-02-19PDF


Kungörelse kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget 2020-03-27, kommunfullmäktiges sammanträde 2020-04-06PDF

Anslaget 2020-03-27, Årsredovisning för 2019 som beslutas på sammanträdet 2020-04-06PDF

Anslaget 2020-03-27, Revisionsberättelse och granskning av årsredovisning 2019PDF

Komplett kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde med handlingar finns att läsa i biblioteket, Storgatan 20 i Boxholm. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna när de politiska besluten tas.


Kallelse direktionen Kommunalförbundet ITSAM


Överklaga beslut

 Vid överklagan av beslut, läs mer.PDF

Protokoll

 Protokollen kan läsas här.