Anslagstavla

Detta är Boxholms kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde, tillkännagivande av justerade protokoll m.m.


Tillkännagivande av justerade protokoll

Anslaget 2021-02-24, kommunstyrelsens sammanträde 2021-02-16PDF

Anslaget 2021-02-19, samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2021-02-09PDF

Anslaget 2021-02-16, kommunfullmäktiges sammanträde 2021-02-08PDF

Anslaget 2021-02-09, social och myndighetsnämndens sammanträde 2021-02-01PDF

Anslaget 2021-02-09, kommunstyrelsens arbetsutskott  2021-02-02PDF

Anslaget 2021-02-03, miljönämndens sammanträde 2021-01-28PDF

Anslaget 2021-01-26, kommunstyrelsens sammanträde 2021-01-19PDF

Anslaget 2021-01-20, samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2021-01-07PDF

Anslaget 2021-01-18, social- och myndighetsnämndens sammanträde 2021-01-11PDF

Anslaget 2021-01-14, kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2021-01-12PDF


Kungörelse kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget 2021-02-26, Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-08 är inställt.

Komplett kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde med handlingar finns att läsa i receptionen, Storgatan 20 i Boxholm. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna när de politiska besluten tas.

Kungörelse om samråd detalplan

Anslaget 2021-02-12, samråd detaljplan för del av Boxholm 8:1 (Samråd pågår under tiden 2021-02-13 - 2021-03-08)PDF

Överklaga beslut

 Vid överklagan av beslut, läs mer.PDF

Protokoll

 Protokollen kan läsas här.