Anslagstavla

Detta är Boxholms kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde, tillkännagivande av justerade protokoll m.m.


Tillkännagivande av justerade protokoll

Anslaget 2020-11-24, kommunstyrelsens sammanträde 2020-11-17PDF

Anslaget 2020-11-18, samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2020-11-10PDF

Anslaget 2020-11-17, kommunfullmäktiges sammanträde 2020-11-09PDF

Anslaget 2020-11-17, social- och myndighetsnämndens sammanträde 2020-11-09PDF

Anslaget 2020-11-06, kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-03PDF

Anslaget 2020-11-04, kommunstyrelsens sammanträde 2020-11-04, omedelbar justering paragraf 193PDF

Anslaget 2020-10-27, kommunstyrelsens sammanträde 2020-10-20PDF

Anslaget 2020-10-27, miljönämndens sammanträde 2020-10-22PDF

Anslaget 2020-10-26, samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2020-10-13PDF

Anslaget 2020-10-20, kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-12PDF


Kungörelse kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget 2020-11-27, kommunfullmäktiges sammanträde 2020-12-07PDF

Anslaget 2020-11-27, förslag till Budget 2021 för Boxholms kommun, plan 2022-2023PDF

Anslaget 2020-11-27, Extra ärende - Motion: Rinnagårdens förskola och fritids

Komplett kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde med handlingar finns att läsa i receptionen, Storgatan 20 i Boxholm. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna när de politiska besluten tas.

Underrättelse ITSAM

Anslaget 2020-11-18, Kallelse/underrättelse till sammanträde med direktionen för kommunalförbundet ITSAM, 26 november, kl. 10.00. Behandling av budget 2021.PDF

Överklaga beslut

 Vid överklagan av beslut, läs mer.PDF

Protokoll

 Protokollen kan läsas här.