Anslagstavla

Detta är Boxholms kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde, tillkännagivande av justerade protokoll m.m.


Tillkännagivande av justerade protokoll

Anslaget 2020-09-18, miljönämndens sammanträde 2020-09-16, paragraf  66-69, 74-80PDF

Anslaget 2020-09-18, miljönämndens sammanträde 2020-09-16, paragraf 70-73PDF

Anslaget 2020-09-16, social- och myndighetsnämndens sammanträde 2020-09-07PDF

Anslaget 2020-09-15, kommunfullmäktiges sammanträde 2020-09-07, paragraf 65-78PDF

Anslaget 2020-09-14, samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2020-09-08PDF

Anslaget 2020-09-14, extra sammanträde kommunstyrelsen 2020-09-08PDF

Anslaget 2020-09-08, kommunfullmäktiges sammanträde 2020-09-07, omedelbar justering paragraf 79PDF

Anslaget 2020-08-26, kommunstyrelsens sammanträde 2020-08-18PDF

Anslaget 2020-08-26, miljönämndens sammanträde 2020-08-19PDF

Anslaget 2020-08-20, samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2020-08-11PDF

Anslaget 2020-08-18, social- och myndighetsnämndens sammanträde 2020-08-10PDF

Anslaget 2020-08-13, kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde 2020-08-11PDF


Kungörelse kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget 2020-08-28, kommunfullmäktiges sammanträde 2020-09-07PDF

Anslaget 2020-09-07 - Extra ärende KF 2020-09-07 - Företagshotell

Anslaget 2020-09-04 - Extra ärende KF 2020-09-07 - Information från social- och myndighetsförvaltningen

Komplett kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde med handlingar finns att läsa i biblioteket, Storgatan 20 i Boxholm. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna när de politiska besluten tas.


Överklaga beslut

 Vid överklagan av beslut, läs mer.PDF

Protokoll

 Protokollen kan läsas här.