Anslagstavla

Detta är Boxholms kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde, tillkännagivande av justerade protokoll m.m.


Tillkännagivande av justerade protokoll


Kungörelse kommunfullmäktiges sammanträde

 

Komplett kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde med handlingar finns att läsa i receptionen, Storgatan 20 i Boxholm. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna när de politiska besluten tas.

Överklaga beslut

 Vid överklagan av beslut, läs mer. Pdf, 131.8 kB.

Protokoll

 Protokollen kan läsas här.