Anslagstavla

Detta är Boxholms kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde, tillkännagivande av justerade protokoll m.m.


Tillkännagivande av justerade protokoll

Anslaget 2020-06-24, kommunstyrelsens sammanträde 2020-06-16PDF

Anslaget 2020-06-17, samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2020-06-09PDF

Anslaget 2020-06-16, kommunfullmäktiges sammanträde 2020-06-08PDF

Anslaget 2020-06-09, kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2020-06-02PDF

Anslaget 2020-06-09, social- och myndighetsnämndens sammanträde 2020-06-01PDF

 

Kungörelse kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget 2020-05-29, kommunfullmäktiges sammanträde 2020-06-08PDF

Anslaget 2020-06-02, extra ärende till KF 2020-06-08 - val av ersättare för överförmyndare

Komplett kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde med handlingar finns att läsa i biblioteket, Storgatan 20 i Boxholm. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna när de politiska besluten tas.


Överklaga beslut

 Vid överklagan av beslut, läs mer.PDF

Protokoll

 Protokollen kan läsas här.