Anslagstavla

Detta är Boxholms kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde, tillkännagivande av justerade protokoll m.m.


Tillkännagivande av justerade protokoll

Anslaget 2019-11-13, social- och myndighetsnämndens sammanträde 2019-11-04PDF

Anslaget 2019-11-12, samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2019-11-05PDF

Anslaget 2019-11-12, kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-05PDF

Anslaget 2019-10-29, kommunstyrelsens sammanträde 2019-10-22PDF

Anslaget 2019-10-25, miljönämndens sammanträde 2019-10-17PDF

Anslaget 2019-10-22, kommunfullmäktiges sammanträde 2019-10-14PDF

Anslaget 2019-10-18, samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2019-10-08PDF

Anslaget 2019-10-16, social- och myndighetsnämndens sammanträde 2019-10-07PDF

Anslaget 2019-10-15, kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2019-10-08PDF

Anslaget 2019-10-09, kultur- och turismnämndens sammanträde 2019-09-25PDF


Kungörelse kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget 2019-11-01, kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-11PDF

Komplett kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde med handlingar finns att läsa i biblioteket, Storgatan 20 i Boxholm.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna när de politiska besluten tas.


Övriga kungörelser

Anslaget 2019-08-27: Bilen: Ford Cougar (GST58394)PDF

Anslaget 2019-10-29: Bilen: Audi A4PDF


Kallelse direktionen Kommunalförbundet ITSAM

Anslaget 2019-10-09, sammanträde 2019-10-15PDF


Överklaga beslut

 Vid överklagan av beslut, läs mer.PDF

Protokoll

 Protokollen kan läsas här.