Anslagstavla

Detta är Boxholms kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde, tillkännagivande av justerade protokoll m.m.


Tillkännagivande av justerade protokoll

Anslaget 2021-10-26, samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2021-10-12 Pdf, 15.1 kB.

Anslaget 2021-10-26, kommunfullmäktiges sammanträde 2021-10-18 Pdf, 13.1 kB.

Anslaget 2021-10-18, social- och myndighetsnämndens sammanträde 2021-10-04 Pdf, 14.1 kB.

Anslaget 2021-10-14, kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2021-10-05 Pdf, 12.7 kB.

Anslaget 2021-10-06, kultur- och turismnämndens sammanträde 2021-09-22 Pdf, 12.2 kB.

Anslaget 2021-10-05, kommunstyrelsens sammanträde 2021-09-28 Pdf, 12.8 kB.

Anslaget 2021-09-23, miljönämndens sammanträde 2021-09-16 Pdf, 12.3 kB.

Anslaget 2021-09-21, kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-13 Pdf, 11.9 kB.

Anslaget 2021-09-15, social- och myndighesnämndens sammanträde 2021-09-06 Pdf, 11.7 kB.

Anslaget 2021-09-13, samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2021-09-07 Pdf, 15.2 kB.

Anslaget 2021-09-10, kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2021-09-07 Pdf, 15.4 kB.

Anslaget 2021-08-31, kommunstyrelsens sammanträde 2021-08-24 Pdf, 13 kB.


Kungörelse kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget 2021-10-08, kommunfullmäktiges sammanträde 2021-10-18 Pdf, 130 kB.

Komplett kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde med handlingar finns att läsa i receptionen, Storgatan 20 i Boxholm. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna när de politiska besluten tas.

Överklaga beslut

 Vid överklagan av beslut, läs mer. Pdf, 131.8 kB.

Protokoll

 Protokollen kan läsas här.