Anslagstavla

Detta är Boxholms kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde, tillkännagivande av justerade protokoll m.m.


Tillkännagivande av justerade protokoll

Anslaget 2019-01-17, arbetsutskottets sammanträde 2019-01-15PDF

Anslaget 2019-01-17, samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2019-01-08PDF

Anslaget 2019-01-09, kommunstyrelsens sammanträde 2019-01-07PDF

 

Kungörelse kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget 2018-12-03, kommunfullmäktiges sammanträde 2018-12-10PDF

Komplett kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde med handlingar finns att läsa i biblioteket, Storgatan 20 i Boxholm.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna när de politiska besluten tas.

 

Överklaga beslut

 Vid överklagan av beslut, läs mer.PDF

Protokoll

 Protokollen kan läsas här.