Gå till innehåll

Anslagstavla

Detta är Boxholms kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde, tillkännagivande av justerade protokoll. Anslagstavlan innehåller även kungörelser och tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lagen eller annan författning skall meddelas på anslagstavlan.

Tillkännagivande av justerade protokoll

Anslaget 2024-02-21, social- och myndighetsnämndens sammanträde 2024-02-12.pdf Pdf, 65.9 kB.

Anslaget 2024-02-20, kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2024-02-13.pdf Pdf, 63.5 kB.

Anslaget 2024-02-20, kommunfullmäktiges sammanträde 2024-02-12.pdf Pdf, 14.1 kB.

Anslaget 2024-02-15, miljönämndens sammanträde 2024-02-13.pdf Pdf, 369.1 kB.

Anslaget 2024-02-13, samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2024-02-06.pdf Pdf, 15.6 kB.

Anslaget 2024-02-07, valnämndens sammanträde 2024-01-30.pdf Pdf, 58 kB.

Anslaget 2024-01-30, överförmyndarenämndens sammanträde 2024-01-25.pdf Pdf, 107.1 kB.

Anslaget 2024-01-30, kommunstyrelsens sammanträde 2024-01-23.pdf Pdf, 63 kB.

Anslaget 2024-01-26, social- och myndighetsnämndens sammanträde 2024-01-15.pdf Pdf, 15.5 kB.

Anslaget 2024-01-23, kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2024-01-16.pdf Pdf, 62.5 kB.

Anslaget 2024-01-12, samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2024-01-09.pdf Pdf, 15.3 kB.

Anslaget 2023-12-20, social- och myndighetsnämndens sammanträde 2023-12-11.pdf Pdf, 63.5 kB.

Anslaget 2023-12-19, miljönämndens sammanträde 2023-12-14.pdf Pdf, 51.2 kB.

Anslaget 2023-12-19, kommunfullmäktiges sammanträde 2023-12-11.pdf Pdf, 14.1 kB.

Anslaget 2023-12-18, överförmyndarnämndens sammanträde 2023-12-12.pdf Pdf, 110.1 kB.

Anslaget 2023-12-15, samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2023-12-12.pdf Pdf, 67.8 kB.

Anslaget 2023-12-13, social- och myndighetsnämndens sammanträde 2023-12-04.pdf Pdf, 66.2 kB.

Anslaget 2023-12-12, kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2023-12-05.pdf Pdf, 54 kB.

Anslaget 2023-12-06, kultur- och turismnämndens sammanträde 2023-11-22.pdf Pdf, 14.7 kB.

 

Protokoll

Protokollen kan läsas här.


Kungörelse kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget 2024-02-02 kommunfullmäktiges sammanträde 2024-02-12 (komplett kallelse med underlag).pdf Pdf, 35.6 MB.

Komplett kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde med handlingar finns även att läsa i receptionen, Storgatan 20 i Boxholm. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna när de politiska besluten tas.

Överklaga beslut

 Vid överklagan av beslut, läs mer.