Anslagstavla

Detta är Boxholms kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde, tillkännagivande av justerade protokoll m.m.


Tillkännagivande av justerade protokoll

Anslaget 2019-09-10, kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2019-09-03PDF

Anslaget 2019-09-10, social- och myndighetsnämndens sammanträde 2019-09-02PDF

Anslaget 2019-08-28, miljönämndens sammanträde 2019-08-22PDF

Anslaget 2019-08-27, kommunstyrelsens sammanträde 2019-08-20PDF

Anslaget 2019-08-23, kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2019-08-13PDF

Anslaget 2019-08-22, social- och myndighetsnämndens sammanträde 2019-08-12PDF

Anslaget 2019-08-13, samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2019-08-06PDF


Kungörelse kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget 2019-08-30, kommunfullmäktiges sammanträde 2019-09-09PDF

Komplett kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde med handlingar finns att läsa i biblioteket, Storgatan 20 i Boxholm.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna när de politiska besluten tas.


Övriga kungörelser

Anslaget 2019-08-27: Bilen: Ford Cougar (GST58394)PDF


Överklaga beslut

 Vid överklagan av beslut, läs mer.PDF

Protokoll

 Protokollen kan läsas här.