Anslagstavla

Detta är Boxholms kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde, tillkännagivande av justerade protokoll. Anslagstavlan innehåller även kungörelser och tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lagen eller annan författning skall meddelas på anslagstavlan.


Tillkännagivande av justerade protokoll

Anslaget 2022-09-23, social- och myndighetsnämndens sammanträde 2022-09-12 Pdf, 57.4 kB.

Anslaget 2022-09-20, samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2022-09-13 Pdf, 69.1 kB.

Anslaget 2022-09-20, arbetsutskottets sammanträde 2022-09-13 Pdf, 14.2 kB.

Anslaget 2022-09-16, valnämndens sammanträde 2022-09-14 Pdf, 64.3 kB.

Anslaget 2022-09-03, kommunstyrelsens sammanträde 2022-08-30 Pdf, 13.7 kB.

Anslaget 2022-08-26, miljönämndens sammanträde 2022-08-18 Pdf, 47.6 kB.

Anslaget 2022-08-24, social- och myndighetsnämndens sammanträde 2022-08-15 Pdf, 62 kB.

Anslaget 2022-08-17, samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2022-08-09 Pdf, 76.3 kB.

Anslaget 2022-07-20, kommunstyrelsens sammanträde 2022-07-18 Pdf, 17.2 kB.

Anslaget 2022-07-13, kommunstyrelsens sammanträde 2022-07-11 Pdf, 393 kB.

Anslaget 2022-07-13, kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde 2022-07-07 Pdf, 287.8 kB.

Anslaget 2022-06-28, social- och myndighetsnämndens sammanträde 2022-06-13 Pdf, 27.1 MB.

Anslaget 2022-06-28, kultur- och turismnämndens sammanträde 2022-06-15 Pdf, 14.3 kB.

Anslaget 2022-06-23, miljönämndens sammanträde 2022-06-16 Pdf, 49.7 kB.

Anslaget 2022-06-22, kommunstyrelsens sammanträde 2022-06-14 Pdf, 96.3 kB.

Anslaget 2022-06-17, samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2022-06-13 Pdf, 72.8 kB.


Protokoll

Protokollen kan läsas här.


Kungörelse kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget 2022-09-09, kallelse - kommunfullmäktiges sammanträde 2022-09-19 (komplett med underlag). Pdf, 20.2 MB.

Komplett kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde med handlingar finns även att läsa i receptionen, Storgatan 20 i Boxholm. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna när de politiska besluten tas.


Anslaget 2022-09-02 - Kungörelse - Slutlig sammanräkning efter valen till riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige den 11 september 2022 för Östergötlands län.

Länsstyrelsen Östergötland påbörjar rösträkningen, som är en offentlig förrättning, måndagen den 12 september 2022 kl. 09.00 på Länsstyrelsen, Östgötagatan 3, Linköping. Det sker, om inte hinder möter, i ordningen riksdagsvalet, kommunfullmäktigevalen och regionfullmäktigevalet.

Välkommen att kontakta Länsstyrelsen vid frågor, telefon 010-223 57 14 eller via e-post val.ostergotland@lansstyrelsen.se. Ange ärendets diarienummer 201- 13128-2022 i ämnesraden för e-post.

Anslaget 2022-09-06 - Valnämndens preliminära rösträkning sker onsdag 14 september kl. 10.00 i kommunhuset, Storgatan 20 Boxholm

Valnämndens preliminära rösträkning, även kallad uppsamlingsräkningen eller onsdagsräkningen, sker vid valnämndens sammanträde på onsdagen efter valdagen. Då ska de röster som inte blivit räknade eller godkända i vallokalerna och sent inkomna förtidsröster räknas. Den preliminära rösträkningen är offentlig.

Överklaga beslut

 Vid överklagan av beslut, läs mer.