Boxholm - En Fairtrade City

Boxholms kommun har diplomerats till en Fairtrade City.

Lördagen den 11 september 2010 diplomerades Boxholms kommun till Fairtrade City vid en ceremoni på Torget. Emma Rung, projektledare vid Fairtrade Sverige överlämnade diplomet till Per-Arne Larsson, kommunstyrelsens ordförande.

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

Fairtrade City är en diplomering till städer/kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion.
Diplomeringen har funnits sedan år 2000 då det startade i Storbritannien. Idag finns närmare 400 Fairtrade Cities i Europa, USA, Kanada och Australien. Fairtrade City syftar till att öka kännedomen och försäljningen av varor som har blivit producerade med respekt för Mänskliga Rättigheter.  Boxholm blev den 36:e kommunen i Sverige som diplomerades.

För att bli diplomerad till Fairtrade City ska kommunen leva upp till kriterierna som rör etisk upphandling, ett aktivt informationsarbete samt ett utbud i butiker, restauranger, caféer och på arbetsplatser av etiskt märkta produkter. Fairtrade City i Boxholm leds av en styrgrupp som består av representanter från butiker, restauranger, föreningar, Svenska Kyrkan och Rådet för hållbar utveckling. En av styrgruppens främsta uppgifter är att sprida information samt höja kunskapen och medvetenheten om etisk konsumtion till invånarna i Boxholm.

Läs mer www.fairtrade.se  

Fairtradelogga