Suicidprevention

Östgötsk strategi för suicidprevention

Suicid har länge betraktats som en fråga som enbart berör psykiatrin. Men för att lyckas i det förebyggande arbetet behöver hela samhället involveras. Arbetet rör många olika aktörer och Region Östergötland samarbetar nära länets kommuner, polis, räddningstjänst, svenska kyrkan med flera organisationer kring dessa frågor.

År 2020 startade ett arbete med att ta fram en aktörsgemensam strategi för suicidprevention, vilket resulterade i strategi för suicidprevention 2021-2025 Östergötlands län.pdf

Boxholms kommun har antagit denna strategi.

Handlingsplan för suicidprevention i Boxholm

Den länsövergripande strategin identifierar fyra prioriterade insatsområden som har stor betydelse för det fortsatta utvecklingsarbetet:Nu finns det en ny handlingsplan för arbetet med suicidprevention i Boxholms socialförvaltning. Syftet med handlingsplanen är att förtydliga socialförvaltningens ansvar och prioriterade insatser för att förebygga suicid, samt skapa förutsättningar för ett kontinuerligt och strukturerat arbete med suicidprevention. Socialförvaltningens lokala plan utgår från det länsövergripande dokumentet “Strategi för suicidprevention 2021-2025, Östergötland”, där målet är att minska förekomsten av suicid och suicidförsök i alla åldersgrupper.

  • Lokalt arbete med styrande dokument/handlingsplaner för suicidprevention
  • Samverkan och samordning
  • Utbildning och kompetenshöjande insatser - ökad kunskap
  • Minimera risken för suicid och suicidförsök I och med framtagandet av handlingsplanen har kommunen för avsikt att uppnå stora delar av dessa insatsområden.

Handlingsplan för suicidprevention Boxholms kommun.pdf Pdf, 550.6 kB.

För eventuella frågor om handlingsplanen eller annat kring det suicidpreventiva arbetet är du välkommen att kontakta:

Louise Hagberg, projektledare psykisk hälsa och suicidprevention socialförvaltningen
Telefon: 070-243 02 40

Susanna Kullman, socialchef
Telefon: 070-198 39 67

Kontakt

Louise Hagberg, 1:e socialsekreterare
Uppdrag psykisk hälsa och suicidprevention
E-post: louise.hagberg@boxholm.se
Telefon: 0142-896 34, 070-243 02 40