Ekonomiskt bistånd

Biståndet är en tillfällig hjälp och du ska göra vad du kan för att så snart som möjligt bli självförsörjande igen. Ekonomiskt bistånd är behovsprövat. Rättigheter och skyldigheter till bistånd framgår av socialtjänstlagen. Storleken på biståndet följer regeringens riksnorm samt kommunala riktlinjer. Biståndet är inte villkorslöst. Som biståndstagare har man skyldighet att bidra till sin försörjning. Ekonomiskt bistånd söks i den kommun som du är folkbokförd i eller har din huvudsakliga vistelse.

Ekonomiskt bistånd bestäms av regeringen, de ska täcka de vanligaste utgifter i hushållet per månad.
Provberäkning ekonomiskt bistånd.

Läs vidare om ekonomiskt bistånd i informationshäftet.pdf Pdf, 441.4 kB.

Om du vill ansöka så kontakta mottagningen på nedan telefonnummer för att boka tid.

Vid det första mötet ska du ha med dig ansökan nedan samt de dokument som krävs (se informationshäftet ovan).

Ansökan Word, 449.2 kB.

Om du åter ansöker ska du ha med dig den förenklade ansökan enligt nedan.

Förenklad ansökan Word, 444.8 kB.

Hit kan du vända dig

Utifrån rådande omständigheter tas inte några obokade besök emot.

Vid frågor kontakta mottagningsgruppen.
Telefontid på telefonnummer 076-603 55 62 mellan 09.00-11.30 samt 13.00-15.00.
E-post: socialkontoret@boxholm.se

Ansökningar och andra handlingar lämnas i den svarta brevlådan utanför socialkontoret.