Gå till innehåll

Familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson

Ett familjehem tar emot ett barn i sitt hem, för en längre eller kortare tid. Under tiden som barnet är placerat ansvarar familjehemmet för barnets vård och fostran.

Anledningen till att ett barn behöver bo i ett annat hem än sitt egna kan bland annat vara att barnets föräldrar brister i omsorgen, eller att det finns missförhållanden i hemmet, på grund av till exempel våld eller missbruk. Barn kan också behöva ett nytt hem på grund av sitt egna beteende, som exempelvis kriminalitet. Även ensamkommande barn, som kommer till Sverige utan sina föräldrar, kan behöva bo i ett familjehem.

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj tar emot ett barn eller ett syskonpar i sitt hem varannan eller var tredje helg.

Det kan finnas flera olika anledningar till att ett barn behöver en extrafamilj med stabila och trygga vuxna. Gemensamt för alla barnen är att de behöver ett utvidgat nätverk för att de ska fortsätta utvecklas på ett bra sätt.

Uppdragen som kontaktfamilj kan se väldigt olika ut. Ibland är det barnen som behöver stöd och ombyte i miljön, ibland saknar familjen ett nätverk som kan hjälpa till. Kontaktfamiljen ska ha ett tryggt och stabilt liv med engagemang och utrymme att ta in barnet i sitt liv.

Artikel - Var tredje helg blir Törnroths fem i familjen.pdf Pdf, 490.7 kB.

Artikel - De vill inspirera andra till att bli kontaktfamilj.pdf Pdf, 374.1 kB.

Kontaktperson till barn och ungdom

Kontaktpersonen fungerar som en vän och medmänniska till ett barn eller ungdom.

Det finns barn och ungdomar som behöver en extra vuxen att träffa på sin fritid, någon att prata med och göra aktiviteter tillsammans med. De barnen och ungdomarna kan då få en kontaktperson. Kontaktpersonen är som en ”vuxen-kompis”, en förebild, som man träffar regelbundet för olika kortare aktiviteter.

Artikel - Bästa betyget är att mina kontakter vill träffa mig igen.pdf Pdf, 499.8 kB.