Gå till innehåll

Stöd och hjälp

När du vill ansöka om stöd och hjälp från omsorgsverksamheten ska du vända dig till biståndshandläggaren. Handläggaren utreder ditt behov och fattar beslut om insatsen.

Ansöka om stöd och hjälp

För att få reda på om du har rätt till hemtjänst eller annat bistånd måste du ansöka hos kommunens socialtjänst. Kommunen är skyldig att utreda alla ansökningar. Vanligen tar en biståndshandläggare hand om ditt ärende.

Vill du ansöka om bistånd enligt Socialtjänstlagen? Nedan hittar du en ifyllbar pdf som du fyller i, skriver ut och sedan skickar till:

Boxholms kommun
Box 79
590 03 Boxholm

Ansökan om bistånd enligt Socialtjänstlagen.pdf Pdf, 239.7 kB.

Synpunkter och klagomål

Vill du lämna ett klagomål, förslag eller ge beröm? Då kan du använda dig av kommunens webbformulär.

Du kan givetvis vara anonym, men då har vi ingen möjlighet att ge dig ett svar. Alla synpunkter är välkomna. Det ger oss en möjlighet att bli bättre.

Boxholm.se - Webbformulär för att lämna synpunkt och/eller klagomål.

Biståndshandläggare äldreomsorgen
Mottagningen telefon: 076-603 55 62
Telefontid: 09.30-11.30 och 13-15.

Hemtjänst, planerare
Telefon: 0142- 89656

Besöksadress
Omsorgsverksamheten Bjursdalen
Söderleden 9
595 72 Boxholm