Gå till innehåll

Var försiktig när du eldar eller grillar – det är mycket torrt nu

Till helgen blir det varmt i vårt område, och det tillsammans med torra marker gör att brandrisken är stor just nu. Därför vill vi att du är mycket försiktig om du grillar eller eldar. Om du ska grilla, använd iordningsställda grillplatser. Tänk också på att du bär ansvaret om du startar en brand.

  • Ta alltid reda på om det är tillåtet att elda och grilla innan du tänder en eld. En eld som sprider gnistor kan snabbt övergå i okontrollerad brand.
  • Om du tänker grilla eller elda, använd fasta grillplatser, gasolgrill eller trädgårdsgrillar på ben. Var mycket försiktig med engångsgrillar. Se alltid till att du har vatten att släcka elden med.
  • Du tar enkelt reda på hur hög brandrisken är i appen Brandrisk ute.
  • Är brandrisken hög, så hitta ett alternativ till att elda eller grilla. Ta med en matsäck på utflykten och packa extrakläder som värmer.
  • Släng aldrig cigarettfimpar i skog och mark. Glöden kan tända en brand.
  • Om du upptäcker en brand i skog och mark, larma snabbt 112 och meddela var det brinner.
  • Tänk på att fjolårets gräs brinner lätt
  • Det är viktigt att du håller dig uppdaterad om eventuella eldningsförbud på den plats du befinner dig. Förbud kan införas och upphävas beroende på olika lokala förutsättningar.

Texten är från Räddninsgtjänsten Östra Götaland.