Gå till innehåll

Så agerar kommunen efter hävda restriktioner

Idag 9 februari hävs de flesta av restriktionerna gällande covid-19. Eftersom smittspridningen fortfarande är hög så väntar nu några ansträngda veckor inom framför allt förskola och skola samt vård och omsorg.

I Boxholms kommun fortsätter, på grund av hög smittspridning och frånvaro, vi att arbeta med förstärkt krisledningsarbete de närmsta veckorna. Kommunen har beslutat att fortsatt rekommendera att hålla möten i digital form till och med den 28 februari. För kommunens medarbetare som arbetar på kontor kommer en successiv återgång till arbetsplatserna att ske från och med 1 mars.

Det är fortsatt viktigt att du stannar hemma när du är sjuk och att du stannar hemma tills du är frisk och utan symtom.

Förskola och skola
Många av kommunens förskolor och skolor har fortsatt en ansträngd situation med hög frånvaro bland både barn, elever och personal. Därför kommer förskolor och skolor fortsatt anpassa verksamheterna på olika sätt.

Fritidsgården håller stängt den här veckan (vecka 6) eftersom fritidsledare är utlånade till skolan. Mer information om när fritidsgården öppnar igen kommer på hemsidan under veckan.

Vård och omsorg
Inom vård och omsorg ser vi fortsatt en ansträngd situation med hög frånvaro och stor smittspridning. Arbetet med att skydda våra riskgrupper, förhindra smittspridning, smittspårning och testning inom omsorgsverksamheten fortsätter. Vi fortsätter även med strikta rutiner för besök i omsorgsverksamheten.

Uthyrning av lokaler
Ingen uthyrning av kommunala lokaler fram till och med 28 februari. Mer information om när lokalerna öppnas för uthyrning kommer under februari.

Efter den 9 februari gäller följande rekommendationer:

  • Vaccinera dig mot covid-19.
  • Stanna hemma och undvik nära kontakter om du är sjuk.
  • Tvätta händerna ofta. Tvätta noga med tvål och varmt vatten. Om det inte finns tvål och vatten i närheten kan du använda handsprit.
  • Hushållskarantän har upphört att gälla. Symtomfria personer kan arbeta och gå till skolan.
  • Undvik trängsel och folksamlingar inomhus om du ännu inte har vaccinerat dig.

Läs mer
Åtgärder mot covid-19  (Folkhälsomyndigheten)
Så gör du för att boka vaccination (1177)
Vanliga frågor och svar (1177)