Gå till innehåll

Rökfria miljöer främjar folkhälsan

Rökfria miljöer skyddar människor från att bli utsatta för tobaksrök. De medverkar även till att
skydda barn och unga från att börja använda tobak och stödja personer som vill sluta röka.
Rökfria miljöer bidrar också till att öka tillgängligheten till det offentliga rummet samt till en bra
arbetsmiljö för de som arbetar där.

De rökfria utomhusmiljöerna regleras i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. De rökfria utomhusmiljöerna är:

 • Barn- och ungdomsverksamhet där rökförbudet även gäller utomhus på exempelvis skolgårdar.
 • Hälso- och sjukvårdslokaler.
 • Bostäder och inrättningar med särskild service eller vård.
 • Kollektivtrafik där rökförbudet gäller i lokaler som används av den som reser med kollektiva färdmedel samt motsvarande områden utomhus.
 • Restauranger och andra serveringsställen där rökförbudet även gäller på uteserveringar.
 • Lokaler för allmän sammankomst och offentlig tillställning.
 • Andra lokaler som allmänheten har tillträde till, exempelvis butiker.
 • Hotell och andra tillfälliga bostäder.
 • Inhägnade idrottsplatser utomhus.
 • Lekplatser som allmänheten har tillträde till.
 • Entréer till lokaler och andra utrymmen som omfattas av rökförbud och som allmänheten har tillträde till.

Miljökontoret genomför kontroller för att se till att rökförbudet efterlevs och kan även göra tillsyn om klagomål inkommer på miljöer som ska vara rökfria. Om det visar sig att rökförbudet inte följs har miljönämnden rätt att kräva åtgärder från ägaren/verksamhetsutövaren och i värsta fall kan ägaren/verksamhetsutövaren bli skyldig att betala vite.

Driver du en verksamhet eller äger en lokal?

Du är ansvarig för att rökförbudet följs i lokalen eller i nära anslutning till den om du driver en verksamhet eller äger en lokal som omfattas av rökförbudet. Som ansvarig har du en skyldighet att genom skyltning tydligt informera om rökförbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Du får inte ställa ut askkoppar eller liknande på uteserveringen. Du har ingen skyldighet att
informera var rökning får ske eller hänvisa rökare till en annan plats.

Du hittar mer information om rökfria miljöer på Mjölby kommuns hemsida om rökfria miljöer.

Folkhälsomyndighetens sida om rökfria miljöer.

Har du frågor eller funderingar om rökfria miljöer är du välkommen att kontakta miljökontoret.

Boxholms kommun samverkar med Mjölby och Ödeshögs kommuner i gemensamt miljökontor och miljönämnd.

Kontakt

Miljökontoret
E-post: miljo@mjolby.se
Telefon: 010-234 50 00