Gå till innehåll

Inventering av kulturmiljöer i Boxholms kommun

Målad äldre tavla

Boxholms kommun arbetar med att ta fram sitt första kulturmiljöprogram. Arbetet inleddes sommaren 2022 och väntas vara färdigt sommaren 2023.

Kulturmiljöprogrammet är menat att utgöra ett samlat kunskapsunderlag om kommunens kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer, samt redogöra för kommunens mål och ambitioner med bevarandet av Boxholms kulturarv och kulturmiljö.

Klicka här för att läsa mer om inventeringen.

Kontakta samhällsbyggnadskontoret vid frågor.

Kontaktperson
Filip Ahlin
070-110 52 84