Gå till innehåll

Höga temperaturer, torrt i markerna och ökad brandrisk i Östergötland

Hjälp till att minska risken för bränder

Höga temperaturer, torrt i markerna och ökad brandrisk i Östergötland/High temperatures, draught and increased risk of wildfire.

De höga temperaturerna leder till att det åter är torrt i markerna och brandrisken är stor, särskilt i de östra delarna av Östergötlands län.

Det är viktigt att du håller dig uppdaterad om eventuellt eldningsförbud på den plats du befinner dig. Information hittar du på din kommuns webbplats. Tänk på att du bär ansvaret om du startar en brand.

Hjälp till att minska risken för bränder genom att:

  • Använd fasta grillplatser, gasolgrill eller trädgårdsgrillar på ben. Var mycket försiktig med engångsgrillar. Se alltid till att du har vatten att släcka elden med.
  • Hitta alternativ till att elda eller grilla. Ta exempel att ta med en matsäck i stället på utflykten.
  • Släng aldrig cigarettfimpar i skog och mark.

Du tar enkelt reda på hur hög brandrisken är i appen Brandrisk Ute. Om du upptäcker en brand i skog och mark, larma snabbt 112 och meddela position för branden.

Information om eldningsförbud hittar du på Länsstyrelsens webbplats, din kommuns webbplats och på krisinformation.se

Perioder av höga temperaturer kan vara påfrestande på hälsan. Därför är det viktigt med förebyggande insatser särskilt för riskgrupper.

Hos folkhälsomyndigheten finns information och vägledningar för privatpersoner och verksamheter, till exempel inom vård- och omsorg.

English: Due to currently warm weather and draught there is a high risk of fires in Östergötland. Each individual is responsible for ensuring a safe handling when starting a fire or a barbeque.