Gå till innehåll

Årets företag i Boxholm 2022

Förslag lämnas senast 7 november.

Allmänheten, företag och sammanslutningar är välkomna att föreslå kandidater till årets företag i Boxholm.

För att kandidera ska ÅRETS FÖRETAG I BOXHOLM under året antingen ha utökat produktionen på ett påtagligt sätt eller på annat sätt bidragit till utvecklingen av näringslivet i Boxholm eller genom särskilda insatser bidragit till att arbetsmiljön eller den yttre miljön kraftigt förbättrats.

Förslag lämnas senast den 7 november 2022 till e-post: fredrik.svaton@boxholm.se alternativt Boxholms kommun, Box 79, 595 03 Boxholm.

Kommunstyrelsen