Allmänhetens frågestund

Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-10-17

Välkommen till allmänhetens frågestund på kommunfullmäktiges sammanträde, måndagen 2022-10-17, kl. 18.30 i Folkets Hus, B-salen, Boxholm.