Gå till innehåll

Lämna dina synpunkter/klagomål

På den här sidan kan du lämna ett klagomål, förslag eller ge beröm. Din synpunkt skickas till ansvarig tjänsteperson som tar hand om den.

Det är viktigt för oss i Barn- och utbildningsförvaltningen i Boxholms Kommun att hålla hög kvalité på det arbete vi utför. I det arbetet är din medverkan och dina synpunkter/klagomål viktiga.

Så här kan du framföra sina synpunkter på verksamheten:

  • Vänd dig i första hand till ansvarig rektor. Kontaktuppgifter finns under respektive förskola eller skola.  Rektor tar emot ditt klagomål och inom 7 arbetsdagar får du besked om hur handläggningen av ditt klagomål går vidare.
  • Brev till förvaltningen skickas till: Barn- och utbildningsförvaltningen Box 65, 595 03 Boxholm
  • Fyll i formuläret längre ned på den här sidan.

 
Vissa beslut i verksamheten kan också överklagas. Hur man överklagar skall framgå på beslutet.

Om du inte är nöjd med den kontakt eller de förslag till åtgärder som du fått kan du lämna dina klagomål till högre nivå via kommunens centrala klagomålshantering
 
Om du vill ha svar är det viktigt att du anger e-postadress eller telefonnummer så att vi har möjlighet att nå dig.

Fråga 1
Fyll i dina uppgifter: * (obligatorisk)
Fråga 1Fråga 2

Fråga 3

Ange vilket sätt du vill att vi kontaktar dig (glöm inte att lämna kontaktuppgifter om du vill att vi ska kontakta dig)
Hantering av personuppgifter * (obligatorisk)