Familjedaghem / dagbarnvårdare

Det finns tre dagbarnvårdare i kommunen. En finns i tätorten och två finns i Strålsnäs.

Dagbarnvårdarna har infört 40- timmars vecka. För att klara barnomsorgen för föräldrarna har kommunen hyrt en villa i Strålsnäs där dagbarnvårdarna kan träffas och hjälpa varandra med barnen så att en dagbarnvårdare kan vara ledig de timmar som blir utöver 40 timmar/vecka. Villan ligger vackert längst upp på en återvändsgata. Dagbarnvårdarna bedriver sin verksamhet i Röda Villan, som den kallas, tre dagar/vecka. Övriga två dagar finns dagbarnvårdaren i sitt eget hem.

Dagbarnvårdaren i tätorten bedriver sin verksamhet i sitt eget hem fyra dagar i veckan och den femte dagen är barnen på Hjortens förskola.

Dagbarnvårdaren arbetar med barnen i hemmiljö och använder sig av skog och natur som pedagogisk inspirationskälla för aktiviteterna. Barnen vistas i en liten grupp i hemmiljö den mesta tiden, men har tillgång till fler barn och en större gruppverksamhet några dagar /vecka.

Röda Villan, tfn 0142-896 76