Fakta om kommunen

Befolkning

5 373 invånare (2016-12-31), ökning med 45 invånare under 2016.

Areal

528 km2

Sammanställning statistik SCB

SCB 2017PDF
SCB 2017 EngPDF

Årsredovisningar

2016PDF
2015PDF
2014PDF
2013PDF

Delårsrapporter

2017-08-31PDF
2016-08-31PDF
2015-08-31PDF
2014-08-31PDF
2013-08-31PDF

Budget

2018PDF
2017PDF
2016PDF
2015PDF
2014PDF

Medborgarundersökning SCB

Hösten 2015PDF