Självservice & E-tjänster

Vi vill underlätta för dig att bo och verka i Boxholms kommun. Här ska du
kunna uträtta ärenden när det passar dig.

Vi har följande E-tjänster att erbjuda dig:

Blanketter:

Information som lämnas i blanketter/formulär behandlas enligt PUL (Personuppgiftslagen).